Fransk Øreakupunktur

Fransk øreakupunktur

Fransk øreakupunktur  er en behandlingsform, hvor man behandler hele kroppen via øret. Alle nerver fra kroppen går til hjernen og ud i øret.  Man behandler via disse nervebaner eller reflekspunkter på det ydre øre.

Det er vigtigt at skelne den franske øreakupunktur fra den kinesiske. Den kinesiske øreakupunktur  tager sit udgangspunkt i en østlig tankegang, der bygger på en teori om merdianbaner (energibaner) og en behandling via disse energibaner.

I 1990 anerkendte en gruppe forskere indenfor W.H.O. (Verdens Sundheds Organisation) fransk øreakupunktur som diagnose- og behandlingsform. Det er i dag den eneste alternative behandlingsform, der er videnskabeligt bevist.

Fransk øreakupunktur er en meget effektiv behandlingsform og har vundet stor popularitet verden over.

I Frankrig anvender hver 10. læge dagligt fransk øreakupunktur.

Fransk øreakupunkturs historie

Som den klassiske kinesiske akupunktur har også øreakupunktur været kendt siden tidernes morgen. I den ægyptiske og græske oldtid brugte man den i krig til bekæmpelse af smerter fra sår. Fra middelalderen viser et maleri af Jeronimus Bosh (Prado Museet i Madrid) i billedform brugen af denne teknik.

Delvist glemt, men også delvist fortrængt af det 19. årh.s videnskabs-teoretikere, blev den tilfældigvis genopdaget af en fransk ingeniør/ biolog/ læge i 1951: Poul Nogier.

Poul Nogier blev først civilingeniør, og senere læge med særlig interesse for akupunktur.

I 1951 erfarer Poul Nogier, at fru Barrin fra Marseille behandler ischias-smerter med stik i øret eller brændemærker. Han får den geniale ide, at hele mennesket kunne være afbildet i øret – i fosterstilling med hovedet nedad. Fransk øreakupunktur er født.

Omgivet af en kreds af lægeforskere etablerede han en præcis kortlægning af kropsafbildningen i øret.

Denne genopdagelse tiltrak kineserne, der paradoksalt nok ikke kendte den. Efter USA`s  præsident Nixons besøg i Kina bragte amerikanerne den i løbet af 60`erne til Californien. Franske læger på studierejse genkendte den og fuldendte i 70`erne dens jordomrejse ved på ny at præsentere den i Frankrig.

Dr. Poul Nogiers søn Dr. Raphael Nogier, underviser nu i auriculoterapi (fransk øreakupunktur) i hele verden. Det er via hans kurser, at jeg har fået min uddannelse. Desuden har jeg modtaget undervisning af min danske lærer, Anne–Marie Vester (Ny Energi, Holstebro).